• detalles edificio

CALABRIA/EIXAMPLE

0

Edifici construït l'any 1925 segons cadastre. - Consta de 2.758m2 segons cadastre. - Clau urbanística: 13E - Consta de 27 habitatges i 4 locals comercials. –

La finca consta de dues escales independents amb 2 ascensors. - Ocupació: 95% arrendada. S'hi adjunta quadre de rendes. - Estat: en bon estat de conservació. - -Repercussió: 2.900€/m2 - Ubicat al cor de l'Eixample Esquerre de Barcelona.

Preu: 8.0000.000.-€